top of page
Bonodori1
Bon Odori

Bon Odori

7:30 PM - 8:30 PM

2022 Bon Odori Set List

 1. Nevada Ondo

 2. Bon Odori Uta (uchiwa)

 3. AIUE Ondo (uchiwa)

 4. Akachan Ondo (kachi kachi)

 5. Tokyo Ondo

 6. Ei Ja Nai Ka

 7. Sukiyaki (kachi kachi)

 8. Shiawase Samba

 9. Gashho Ondo

 10. Ichi Tasu Ichi

 11. Kyushu Tanko Bushi

2022 Bon Odori Dance Workshops

2022_Windmill Library DanceWorkshop_Ver01.png
bottom of page